0533 433 39 44

ÇATI YALITIMI

İzmirde çatı yalıtımı yapan firmalar   Çatı Yalıtımı İşlemlerinde Yapı Seçeneklerinin Önemi Nedir ?

      Binaların temel bölümlerinden birisi olan çatıların sağlıklı ve güvenli şekilde tesis edilebilmeleri ve altında yaşayan insanların konforlu şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan önemli işlemlerden birisi de çatı yalıtımıdır. Buna göre yapılması gereken yalıtım işlemlerinin sadece kalite veya özel istek seçeneklerine göre değil, mevcut çatı sistemlerinin özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.
      Ülkemizde yapılan çatı yaıtımı sonucunda hiçbir zaman tam korunma sağlanamaması sorunu çoğunlukla yaşanmaktadır. Bu sebepledir ki insanlar ahşap çatı sistemlerinden kaçmaya çalışmışlar ve kiremit çatılar ile  sorunları çözmeye çalışmışlardır.
      Ancak teras çatılar diyebileceğimiz teras alanına sahip olan düz çatı sistemleri teknik yapılarının yanında insanların sosyalleşebileceği ortak kullanım alanları olarak göze çarpmaktadır. Bu yüzden binaların daha nitelikli ve değerli olarak kullanılabilmesi için teras çatıların varlığı önemli bir konumdadır. Ancak bu tarz çatı sistemlerinin sağlıklı şekilde kullanılabilmeleri için kaliteli bir çatı yalıtımı gerekir.

      Kış aylarında çatı yalıtımı görevini tam manasıyla yaparak altında bulunan zemine ısı ve su kayıplarını minimize etmek ve yaz aylarında da ısı – su kaçaklarını önleyerek, ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacının, özellikle yakıt tüketimi ve enerji giderlerinden avantaj sağlanması için ayrıca, iç ortam ve iç yüzey sıcaklıklarının dengeli olmasını sağlayarak terleme, -küflenme gibi istenmeyen zararların önlenmesi ve iç ortam konforunun sağlanması, istenmeyen dış ortam gürültüsünün gereken ses izolasyonu sağlanarak yaşanılan iç ortamlarda rahatsızlık vermesinin önlenmesi, çatı imalatı yapı elemanı detaylarında kullanılan malzeme seçimi ile yaşadığımız mekanlarda yangın güvenliğinin sağlanması gerekir.

     Özellikle teras tipi çatılarda su yalıtımı konusunda kristal üreten çimento bazlı malzemelerin kullanılması çok önemlidir. Çünkü kristalize malzemeler betonun içerisindeki kılcal çatlaklara nüfuz edip buraları camlaştırarak tıkadıkları için, sadece betonunuzun üzerinde bir yalıtım değil, betonunuzun içerisinde bir yalıtım olmasını sağlar. Bu sayede çok sağlıklı ve faydalı bir işlem olabileceğini söyleyebiliriz. Bunun yanında bu malzemeler, klasik örtü veya membran dediğimiz malzemeler gibi bir örtü tabakası sağlamış olur ve yarı esnek yapıya sahip olmaları sonucunda bu şekilde verecekleri katkı ile birlikte kırılmalara karşı da rahatlıkla su yalıtımında kullanılabilirler. Çatı yalıtımı kullanıldığı malzemeye göre çeşitlere ayrılmaktadır. 


Asfalt püskürterek veya sürerek çatı yalıtımı
     Teraslarda asfalt ile su yalıtımı, asfaltın sürülmesiyle veya püskürtülmesiyle yapılabilir. Her İki yöntemde de uygulamanın birkaç kat yapılması ve katlar arasına cam tülü serilmesi gerekir.

Elastomerik reçine esaslı malzemelerle çatı yalıtımı

     Çatı yalıtımda, elastomerik reçine esaslı, sıvı plastik olan tek bileşenli malzemeler kullanılabilir. Bu malzemeler fırça ve rulo ile uygulanabilir. Ayrıca, bitüm ve fiber bağlayıcılı solventli sıvı bir yalıtım malzemesi türü daha vardır. Bunlarda tek bileşenlidir. Fırça ile her türlü beton, şap, metal yüzeye uygulanır.

Cam elyafı ve polyester ile çatı yalıtımı
    Yalıtım gereci olarak cam elyafı ve üzerine uygulanan polyester kullanılmaktadır. Bunun uygulanabilmesi için önce iyice temizlenen ve kurutulan yüzeye cam elyafı serilir. Sonra üzerine, katalizörüyle karıştırılan polyester solüsyonu, fırçayla tampon edilerek sürülür.

Polimer bitüm örtülerle (membranlarla) çatı yalıtımı
    Eğimli çatılarda polimer bitüm membranlarla oluşturulan sistemlerin, diğer çatı kaplamalarına göre sağladığı avantajlar şunlardır:

  •     Polimer bitüm çatı kaplamaları yüzeye mekanik tutturma ile değil, yapıştırma ile monte edildiği için noktasal gerilmelere maruz kalmaz. Bu tür çatı kaplamaları rüzgar yüklerine dayanıklıdır
  •     Esneyebilen yekpare bir örtüyle yüzey kaplıdır, genleşme ve bina hareketlerine uyumlu olarak çatı kaplaması da genleşip büzülerek uyumlu hareket eder.
  •     Çatının tümü farklı malzemelere gereksinim duyulmaksızın aynı malzemenin farklı versiyonlarıyla kaplanabilir. Malzeme uyumsuzluğu söz konusu değildir.
  •     Zor detaylarda malzemenin yumuşak olması kolaylık sağlar. Açık kalmayacak şekilde her nokta rahatlıkla kapanabilir.
  •     Üzerinde gezilmeyecek ve başka amaçlarla kullanılmayacak teras çatılarda suya karşı yapılan izolasyon üzerine temiz kum serpilir ve üzerinden silindir geçirilir. Teraslardan çeşitli şekillerde yararlanılması isteniyorsa suya karşı yapılan yalıtım üzerine, dış etkilere ve aşınmaya dayanıklı doğal ve yapık taşlarla kaplama yapılır.


Yapışkan bantlarla çat yalıtımı
      Soğuk çatılar, üzeri kiremit ve sac levha kaplı çatılardır. Sıcak çatılar ise teras çatılardır. Her ikisi ile ilgili çeşitli sızdırmazlık işlerinde yapışkan bantlar kullanılabilir.

 Bitüm kaplanmış cam yünü levhalarla çatı yalıtımı

      Isı ve su yalıtımının birlikte çözümlendiği bir yalıtım türüdür. Yalıtımda, ısı yalıtımında kullanılan üzerine silikon kaplanmış yüksek yoğunlukta özel kalın elyaflı cam yününün, bir yüzüne bitüm emdirilmiş cam tülü ve polipropilen kaplı olanları kullanılır. Bitümlü ve polipropilen kaplı yüzey, sıcaklıkta eriyebilecek şekilde seçilmiştir. Bitümlü üst yüzey, üzerine gelecek olan su yalıtım malzemesi için yapışma yüzeyi sağlayacaktır.

Harç uygulamalı çatı yalıtımı
      Harçlı su yalıtımında iki aşama vardır. Birincisi, içerisine su geçirimsizliği sağlayan katkı malzemeleri vb. solüsyon katılmış % 3-5 eğim verilmiş 3 cm kalınlıkta eğim betonunun dökülmesi, ikincisi ise yalıtım tabakasının uygulanmasıdır. Uygulamalarda içerisine kimyasal maddeler katılmış harç kullanılabilir.

Mineral esaslı malzemelerle çatı yalıtımı
      Sert yüzeyli malzemeler sesi çok az tutarak aynen yansıtmaktadır. Taş yünü ve cam yünü gibi hava geçiren ve esnek malzemelerde ses, ısıya dönüştürülerek yok edilmektedir.
Ses dalgası, malzeme bünyesine ne kadar nüfus ederse yutulan enerjide o kadar fazla olmaktadır. Taş yünü esaslı malzemelerle yapılacak ses yalıtımında, yüzey ile yalıtım malzemesi arasında hava boşluğu bulunmalıdır.

Polistren
      İthal ham madde ile ülkemizde üretilmektedir. Ham maddesi petrol türevidir. Yapılarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. Dayanım sıcaklığı üst sınırı 110-120 ºC’tır. Zor alev alan sınıfı olarak (B1) üretilmektedir.

Kauçuk köpük

     İthal ham maddede ile ülkemizde üretilmekte veya doğrudan mamul madde olarak ithal edilmektedir. Ham maddesi petrol türevidir. Tesisatlarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. Dayanım sıcaklığı üst sınırı 105 ºC’ tır. Class 0 veya claas 1 tipi üretilmektedir.

 Cam yünü

      Ülkemizde yerli olarak üretilmektedir. Ham maddesi kum, soda, boraks gibi inorganik maddelerin karışımıdır. Yapılarda, araçlarda, tesisat ve sanayide ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır. Bağlayıcısız olarak dayanım sıcaklığı üst sınırı 550 ºC, organik bağlayıcı (bakalit) ile 650ºC tır. Yangın sınıfı A (yanmaz) olup, yangın güvenliğinin arzulandığı konstrüksiyonlarda güvenle kullanılmaktadır.

Taş yünü
     Ülkemizde yerli olarak üretilmektedir. Hammaddesi bazalt kayasıdır. Yapılarda, araçlarda, tesisat sanayinde ısı ve ses yalıtımı ile yangın durdurucu olarak kullanılır. Bağlayıcısız olarak dayanım sıcaklığı üst sınırı 750 °C, organik bağlayıcı (bakalit) ile 650 °C
tır. Yangın sınıfı A (yanmaz) olup ,yangın güvenliğinin arzulandığı konstrüksiyonlarda güvenle kullanılmaktadır.


Asfalt püskürterek veya sürerek yalıtım 
      Drenaj, temel yalıtımı, teraslarda, çatılarda, banyo hela vb.

Elastomerik reçine esaslı malzemelerle yalıtım 
      Çatı yalıtımda, Fırça ile her türlü beton, şap, metal yüzeye uygulanır.

Cam elyafı ve polyester ile yalıtım

      Teraslarda ve ıslak zeminlerde

Polimer bitüm örtülerle (membranlarla) yalıtım

       Eğimli çatılarda, teraslarda, temellerde.

Yapışkan bantlarla yalıtım

       Teraslarda ve çatıda uygulanır.

Bitüm kaplanmış cam yünü levhalarla yalıtım

       Isı ve su yalıtımının birlikte çözümlendiği bir yalıtımdır. Duvar, çatı yüzeyi birleşiminde, pencere etrafı yüzeylerinde vb.

Harç uygulamalı yalıtım

       Su ve rutubete karşı yapılan yalıtımlarda

Mineral esaslı malzemelerle yalıtımı

       Isı ve Ses yalıtımında kullanılır. Döşemelerde, duvarlarda, çatılarda, ısı ve ses yalıtımının gerektiği yerlerde kullanılır

Poliüretan esaslı malzemelerle yalıtımı

      Ses yalıtımında kullanılır.

Polistiren

      Yapılarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. Duvarlarda döşemelerde çatıda vb.

Kauçuk köpük

      Tesisatlarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır

Camyünü

       Yapılarda (döşemelerde, duvarlarda, çatılarda vb.) araçlarda, tesisat ve sanayide ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Taşyünü

       Yapılarda (döşemelerde, duvarlarda, çatılarda vb.)araçlarda, tesisat ve sanayide ısı ve ses yalıtımı ile yangın durdurucu olarak kullanılır.

ÇATI YALITIMI VE İZOLASYONU